הדרכות זום ZOOM 

חוזרים אחרונים


סרטוני הדרכה  
בזמן צפיה להעביר לאיכות HD גבוהה במסך הצפיה בגלגל האפשרויות 
קישור להסבר על שינויים במערכת - רצוי לקרוא

דגשים להנמקה 2017

הגשת בקשה למסלקה ובדיקת נתוני מסלקה פנסיונית B2B

הדרכה להחתמה 

הדרכה למילוי והחתמה

כל הסרטונים נערכו על המערכת הייעוץ המלא כפי שהיא תהיה מותקנת לכל בעלי הרישיון הפנסיוני אם יש לכם הערות אנא שלחו אלינו